Com comunicar incidències a la via pública?

| Tema: Ciutat

A través de l'app "Barcelona a la butxaca" de l'Ajuntament de Barcelona

Barcelona a la butxaca

"Barcelona a la butxaca" és la nova aplicació de l'Ajuntament de Barcelona, amb la qual es poden comunicar les incidències a la via pública, com pot ser el mal estat de la vorera d'una parada de taxis. Aquesta aplicació permet notificar la situació als departaments corresponents del Consistori, per tal de resoldre-la de la forma més ràpida possible.

Si voleu comunicar algun incident, podeu descarregar l'app en aquest enllaç.