Dades del sector

| Tema: Medi ambient i sostenibilitat, Formació, Motor

Característiques dels professionals i del parc de taxis metropolità

Dades del sector

Aquest mes d'abril, s'han actualitzat les dades del sector del taxi que estan publicades al portal web de l'IMET. 

Pel que fa al nombre de llicències actives, actualment hi ha 10.521, entre taxistes autònoms i empreses de taxi. Dels professionals del sector, el 93,72% són homes i només el 6,28% són dones. 

Referent als vehicles, el 57,04% dels taxis circulen amb energies netes. Això vol dir, que hi ha un total de 5.955 cotxes del parc de taxis que funcionen amb un sistema híbrid, GLP, gas natural o elèctric. De fet, el model de vehicle predominant entre els taxis metropolitans és el Toyota Prius Plus (híbrid). 

A més, la mitjana d'edat de la flota de taxis és de 4 anys i 5 mesos. Una flota jove, que redueix el nombre d'emissions contaminants a l'atmosfera. 

A causa de la pandèmia, es van suspendre 2 de les 5 convocatòries d'exàmens que es realitzen anualment. Tot i això, el número global no s'ha vist gaire alterat, essent de 2.088 inscrits i 1.008 aptes.

Podeu consultar la informació detallada a l'apartat web 'dades del sector'. 

Enllaços relacionats