El calendari previst per a la consulta al sector queda suspès

| Tema: Normativa

El nou procés es comunicarà oportunament

2016
Degut a la situació sanitària derivada del COVID19, el calendari establert per a la celebració de la Consulta convocada per a l'11 de juny per a renovar la representació de les associacions professionals i sindicals a afectes de relacions  amb l'administració, queda posposat fins a un nou avís.

En conseqüència, l'anunci del BOPB publicat el dia 3 d'abril sobre el procés establert per a la celebració d'aquesta convocatòria queda sense efecte.