L'11 de juny serà la Consulta al sector per renovar la Taula Tècnica del Taxi

| Tema: Normativa

Podran participar-hi tots els titulars de llicència

El proper 11 de juny se celebrarà una nova consulta al sector del taxi per tal de renovar la representativitat a la Taula Tècnica del Taxi. Com en les darreres convocatòries, es podran presentar tots els sindicats, gremis i associacions professionals del sector, legalment constituïts. Les candidatures hauran de formalitzar-se del 16 al 30 d'abril a la seu de l'IMET i la campanya electoral s'iniciarà el 27 de maig fins a les 24 hores del 10 de juny.
Podran participar en la consulta els taxistes titulars de llicència, ja siguin persones físiques o jurídiques. El tancament del cens electoral està previst per al 4 de juny.

S'habilitaran 5 punts de votació a l'entorn metropolità per a  l'11 de juny, dia de la votació. La jornada electoral s'iniciarà a les 09:00 h i es perllongarà fins a les 20:00 h.

Tot el procés electoral serà seguit i garantit per la Junta Electoral com en les consultes anteriors. 

La Junta Electoral proclamarà els resultats provisionals de les votacions, i ho notificarà a les candidatures admeses en el termini dels dos dies següents al de la celebració de la consulta.

La Taula Tècnica del Taxi (TTT) és un òrgan de debat i de consulta, no de decisió. En aquesta taula es tracten tots aquells aspectes relacionats amb el dia a dia del servei i és el lloc on es formulen propostes per a la millora del sector. 

Per a més informació sobre les Normes que regularen la Consulta, visiteu l'enllaç adjunt: +informació