L'AMB obre un procés participatiu per a l'aprovació d'una norma reglamentària que estableixi les condicions d'explotació de les VTC a l'àmbit metropolità

| Tema: Normativa

A partir del 14 de desembre fins al 25 de gener de 2019

La presidenta de l'AMB i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va signar, el divendres 14, un decret pel qual es posa en marxa un procés de participació per a la formulació i l'aprovació d'una norma reglamentària que estableixi les condicions d'explotació de les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) en els serveis d'origen i destinació a l'àmbit de l'AMB. El procés participatiu estarà obert a tots els interessats des del 14 de desembre fins al 25 de gener.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona respon amb aquesta iniciativa al Reial Decret Llei 13/2018 del 28 de setembre passat pel qual s'habilita les comunitats autònomes i els ens locals establir les condicions d'explotació de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor VTC en els serveis amb origen i destinació dins d'un mateix àmbit territorial, així com a la probable aprovació de la normativa de la Generalitat de Catalunya en aquest mateix context.

La norma reglamentària metropolitana que es desenvolupi després del procés participatiu i que ara s'engega establirà o modificarà, si és el cas, les condicions d'explotació de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor d'àmbit nacional que circulin per l'àrea metropolitana de Barcelona. La seva vigència serà de quatre anys, que coincidirà amb els períodes de validesa de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor que constaven en el moment d'entrada en vigor del Reial Decret Llei de setembre passat o, si és el cas, amb els períodes d'ampliació de l'habilitació temporal referida. Durant aquests temps, els titulars de les autoritzacions VTC que vulguin treballar a l'àrea metropolità de Barcelona hauran de complir els requisits que s'aprovin amb aquest reglament.

En aquest marc reglamentari s'establiran les funcions de l'organisme de gestió i de control de les VTC, que correspondran a l'Institut Metropolità del Taxi com a ens autònom de l'AMB, i el qual s'encarregarà de regular el registre de vehicles, les condicions d'explotació de l'autorització, la definició de la precontractació, l'establiment de les condicions referents a la seguretat viària i la lluita contra la contaminació mitjançant la fixació de l'antiguitat dels vehicles i la tipologia de combustibles, el compliment de les obligacions en matèria de contractació laboral i seguretat viària dels conductors assalariats, etc. Aquesta norma reguladora establirà també els dies de descans setmanal, els horaris, el registre de serveis, la transparència en les tarifes aplicades, el servei d'inspecció, el règim sancionador, partint de la tipificació d'infraccions i sancions continguda en la legislació sectorial, etc.

La presidenta de l'AMB, Ada Colau, va remarcar que el procés participatiu i la posterior norma reglamentària es posaran en marxa amb el compliment de la legislació catalana en matèria de transports de viatgers que atorga als municipis i als ens locals la competència per a la planificació, ordenació i gestió dels transports urbans en els seus territoris. L'alcaldessa de Barcelona va recordar que aquest mateix marc legal va permetre a l'AMB impulsar la iniciativa de formular i aprovar un reglament d'ordenació del transport de viatgers amb vehicles de lloguer amb conductor, sempre que discorri per l'àmbit metropolità, el qual va ser recorregut i suspès cautelarment pel Tribunal de Justícia de Catalunya. En aquest sentit, va subratllar que l'AMB continuarà defensant aquest reglament davant dels tribunals per entendre que té competències constitucionalment reconegudes.