Liberalització dels horaris de treball durant els principals festivals de l'estiu

| Tema: Normativa

Liberalització dels horaris de treball per tal de reforçar l'oferta de taxis a esdeveniments com el Primavera Sound o el Cruïlla

Davant de la previsió de demanda del servei de taxi durant els principals festivals de l'estiu a Barcelona, la Gerència de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) ha decretat un nou calendari de treball per reforçar l'oferta de taxis. 

Aquest decret de liberalització, sumat a les resolucions de Gerència del 25 d’octubre de 2017, 6 de novembre de 2018 i 14 de març de 2019, estableix que, totes les llicències de taxi metropolità poden treballar durant els dies i les hores que s'indiquen al quadre de liberalització

Com succeeix habitualment, les llicències afectades per aquestes liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l’aeroport ni al port, inclosos els serveis concertats per empreses de mediació. 

Decret de Gerència 440/2024 que regula la liberalització dels horaris de treball dels principals festivals de l'estiu.