Millora de la senyalització de la parada de l'avinguda dec

| Tema: Xarxa de parades

S'ha repintat l'asfalt i s'ha incorporat un senyal vertical a la capçalera

Parada de taxis

L'Ajuntament de Barcelona ha millorat la senyalització de la parada de taxis localitzada a l'avinguda de Madrid, 182 (carrer de Joan Güell), repintant-la i incorporant-hi llegendes de taxi. Igualment, per tal de millorar la visibilitat i delimitació de la parada, s'ha incorporat un senyal vertical a la capçalera.