Millora de la senyalització de les parades de taxi dels carrers de l'Equador, 8, i de Pallars, 150

| Tema: Xarxa de parades

Incorporació de senyals verticals per fer-les més visibles

L'Ajuntament de Barcelona ha millorat la senyalització de les parades de taxi del carrer de l'Equador, 8 (carrer de Berlín), i del carrer de Pallars, 150 (carrer de Badajoz), mitjançant la incorporació de senyals verticals que permeten fer més visibles aquests emplaçaments.