Millora de la senyalització del carril bus-taxi dels carrers de Tànger i Pamplona

| Tema: Ciutat

Incorporació de diverses llegendes de taxi als nous trams

Als nous trams del carril bus-taxi dels carrers de Tànger i Pamplona s'han incorporat diverses llegendes de taxi, que faltaven per senyalitzar. Els trams als quals s'ha dut a terme l'esmentada senyalització són:

Carrer de Tànger - 3 trams

  • Del carrer d'Àvila al carrer d'Àlaba
  • Del carrer d'Àlaba al carrer de Pamplona
  • Del carrer de Pamplona a l'avinguda Meridiana

Carrer de Pamplona - 2 trams

  • De l'avinguda Meridiana al carrer de Tànger
  • Del carrer de Tànger al carrer de Sancho d'Àvila