Modificació del sentit de la circulació

| Tema: Ciutat

En diversos carrers del districte de les Corts

Obres

A partir del 29 de març, l'Ajuntament de Barcelona executarà la modificació del sentit de circulació del carrer de Solà, des del carrer de Joan Gamper cap al carrer de Vilamur (sentit únic en direcció Llobregat). Una altra via del districte de les Corts a la qual també es canviarà el sentit és el carrer de Joan Gamper, des del carrer de Déu i Mata cap al carrer del Taquígraf Garriga (sentit únic en direcció mar). 

Finalment, el dilluns 11 d'abril s'actuarà al carrer del Doctor Ibáñez, en el tram del carrer de Can Segalar cap al carrer d'Europa, al qual s'implantarà el sentit únic en direcció mar.