Ús compartit de la parada del carrer de Còrsega, 310 - avinguda Diagonal, 391 (Palau Robert)

| Tema: Xarxa de parades

Entre el servei de taxi i un camió cisterna, durant el període de sequera

Durant el període de sequera, a les nits, la parada de taxis ubicada al carrer de Còrsega, 310 (passeig de Gràcia) - avinguda Diagonal, 391 (Palau Robert) estarà ocupada per un camió cisterna d'aigua. 

Atès que es tracta d'una parada fonamentalment utilitzada en horari diürn, el servei de taxi la podrà fer servir de 5.00 a 23.00 hores, mentre que de 23.00 a 5.00 hores la farà servir el camió cisterna. 

Es tracta d'una mesura adoptada per l'Ajuntament de Barcelona per tal d'evitar haver de traslladar la parada de taxis durant aquest període d'excepcionalitat.