Publicacions

Revista Taxi 201

Tema:
Mobilitat
Tipus:
Informatiu
Edició:
Revista
Suports:
Paper
Autor:
Institut Metropolità del Taxi
Lloc i data:
Barcelona 2014
Idiomes disponibles:
Català
DL:
B.27.521-1983