Publicacions

Revista Taxi 204

REVISTA Taxi editada per l'IMET
Tema:
Mobilitat
Tipus:
Informatiu
Edició:
Revista
Suports:
Paper
Autor:
IMET
Lloc i data:
Barcelona 2016
Idiomes disponibles:
Català
DL:
B.27.521-1983
PVP:
0 €