Publicacions

Revista Taxi 208

Revista Taxi 208
Tema:
Mobilitat
Tipus:
Informatiu
Edició:
Revista
Suports:
Electrònic, Paper
Autor:
IMET
Editorial:
IMET
Mitjà:
Revista
Lloc i data:
Barcelona 2018
Edició:
Paper
Idiomes disponibles:
Català
DL:
B. 27.521-1983