Publicacions

Revista Taxi 210

Desembre 2020
Tema:
Mobilitat
Tipus:
Informatiu
Edició:
Revista
Suports:
Electrònic, Paper
Autor:
IMET
Editorial:
IMET
Mitjà:
Revista Taxi
Lloc i data:
Barcelona 2020
Idiomes disponibles:
Català
DL:
B-27.521-1983