Publicacions

Revista Taxi 211

Gener-juny 2011
IMET
Tema:
Mobilitat
Tipus:
Informatiu
Edició:
Revista
Suports:
Electrònic, Paper
Autor:
IMET
Lloc i data:
Barcelona 2021
Idiomes disponibles:
Castellà , Català
DL:
B. 27.521-1983