Catàleg de serveis

Informació sobre els principals serveis que gestiona i presta l'Insitut Metropolità del Taxi (IMET) a la ciutadania i als professional del taxi, així com a les empreses prestadores del servei i a les associacions relacionades amb el sector.