Taula tècnica del taxi

La Comissió Tècnica del Taxi està formada per les organitzacions representatives del sector escollides a través d'una consulta i representa el col·lectiu davant de l'IMET. Es reuneix periòdicament amb la direcció d'aquest organisme per debatre temes d'interès per als taxistes i que afecten el servei. Les decisions que es puguin prendre en aquest marc són consultives i, per tant, no vinculants.

 

Organitzacions

La Comissió Tècnica del Taxi, d'acord amb la Consulta celebrada el 5 de maig de 2016, està formada per les organitzacions següents:

Asociación Profesional Élite TAXI
President: Jorge Ramírez Del Corral
Carrer de Valeta, 20 bxs, 1a L'Hospitalet de Llobregat
08020 Barcelona 

Agrupació Taxi Companys
President: Luis López
Carrer de Huelva, 122, 6è 1a
08020 Barcelona

Empresaris

Asociación Empresarial del Taxi (AET)
President:
Miguel-Ángel Cazcarra
Carrer de Pujades, 154
08005 Barcelona

Assalariats

Alberto Álvarez Vega
Carrer de Valeta, 20 bxs, 1a L'Hospitalet de Llobregat
08020 Barcelona 

Saad MukhTarar