Expedient 115/18

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Generació de noves preguntes per a l'examen obtenció credencial de taxista, i revisió i correcció del banc de preguntes actual.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
14.070,00 €
Empresa adjudicatària:
MCRIT, SL
Enllaços relacionats