Expedient 131/18

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Adhesiu tarifes Taxi 2019 i Revisió Metropolitana.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
8.232,50€
Empresa adjudicatària:
SERIMAK, SA
Enllaços relacionats