Expedient 197/19

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Estudi costos taxa unitaria VTC'S
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
12.342,50 €
Empresa adjudicatària:
DURÁN SINDREU
Enllaços relacionats