Expedient 214/19

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Organització i indexació del fons documental, fotogràfic i suport multimèdia (vídeos VHS i CD) de l'IMET.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
10.454,40 €
Empresa adjudicatària:
DOCTODATA, SL
Enllaços relacionats