Expedient 65/2018

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Consulta massiva a la DGT de la situació del carnet de conduir dels conductors d'autotaxi.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
6.256,81 €
Empresa adjudicatària:
OESIA NETWORKS, SL
Enllaços relacionats