Expedient 91/2018

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Servei de manteniment tràmits online i desenvolupament varis web taxi.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
7.738,50 €
Empresa adjudicatària:
OESIA NETWORKS, SL
Enllaços relacionats