Acció de govern

Ordres del dia del Consell d'Administració de l'IMET

Arxius en pdf de les respectives ordres del dia amb les propostes que se sotmeten a votació.