Inscripció per lliure

Si l'aspirant no s'inscriu a l'examen a través d'una escola, pot fer el tràmit següent (exclusivament en línia).

Inscripció per lliure

Per inscriure's per lliure a l'examen per obtenir la credencial de taxista cal enviar, a través del tràmit electrònic habilitat en les dates d'inscripció, la documentació següent: 

 • Documentació necessària
  • Còpia del DNI/NIE (ambdues cares).
  • Còpia del carnet de conduir (ambdues cares).
  • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, que es pot obtenir a l'enllaç següent
  • Formulari d'incripció als exàmens per obtenir la credencial de conductor/a de taxis amb els camps omplerts
  • En cas de comptar amb un carnet de conduir de tipus B: còpia del certificat psicofísic del grup 2, que es pot obtenir en qualsevol dels centres de revisions mèdiques habilitats per la DGT (ambdues cares).
  • En cas de ser un aspirant amb NIE: còpia de la documentació acreditativa del nivell d'idioma d'acord amb aquests requisits lingüístics.
  • En cas que faci més d'un any que s'està l'atur i no es rebi prestació contributiva: còpia de la documentació acreditativa de la situació laboral i prestacions.
  • En cas de ser major de 52 anys i resident a l'AMB durant més de 15 anys: padró històric municipal.
  • En cas de ser assalariat del sector del transport a l'AMB durant més d'1 any i resident a l'AMB durant més de 15 anys:
  a) Contracte de treball com a assalariat que indiqui les funcions (repartidor, conductor, xofer, transportista...) i la seu del lloc de treball (dins de l'AMB). Aquest contracte s'haurà de descarregar de la pàgina web del SEPE. 
  b) Informe de vida laboral, que es podrà obtenir a la seu electrònica de la pàgina web de la Seguretat Social.
  c) Padró històric municipal, que es podrà sol·licitar a través de la pàgina web del municipi on es resideixi. 
   
  Per a més informació, consulteu la guia següent
 • Tràmit en línia

  Per inscriure's en línia cal comptar prèviament amb un certificat electrònic que es pot obtenir a l'enllaç següent: IdCAT Mòbil.

  Una vegada obtingut, cal adjuntar la documentació necessària en format jpg o pdf amb una mida d'arxiu inferior a 7 mb, a través del tràmit electrònic següent en les dates d'inscripció: 

  Tràmit electrònic d'inscripció a l'examen per lliure.

  Una vegada rebuda la sol·licitud d'inscripció, s'enviarà la taxa corresponent a l'adreça electrònica de l'aspirant (aproximadament un dia després de la sol·licitud). Després de rebre la taxa, cal pagar-la en alguna de les entitats bancàries següents: CaixaBank, BBVA o Banc de Sabadell.


  Un cop s'hagi pagat, cal enviar la còpia a l'adreça formacioimet@amb.cat abans de la finalització del període d'inscripcions.

 • Resposta de l'administració

  Aproximadament 10 dies després de la finalització de la data d'inscripció, es podrà consultar al web de l'IMET la data, l'hora i el lloc de celebració de l'examen. No s'admetran canvis de la data i hora d'examen assignats.

  Per tal de fer l'examen cal portar els originals del DNI/NIE i del carnet de conduir. L'incompliment de les normes d'examen, especialment les relatives a la vestimenta (prohibits pantalons curts i roba esportiva), portar mòbil i la còpia durant la prova comportaran l'expulsió de l'examen.

  Consulta de la data i l'hora d'examen.

  Publicació dels resultats i credencials professionals
  Aproximadament 10 dies després de la celebració de l'últim examen es publicaran les notes al web de l'IMET. En cas que l'aspirant consideri que hi ha un error en alguna de les preguntes de l'examen, podrà realitzar les al·legacions telemàtiques que consideri convenients, en el termini de 3 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació provisional de les notes.

  Consulta de notes i descàrrega de diplomes.