Contractes formalitzats

En aquest espai es publiquen els contractes formalitzats per l'IMET, en compliment dels articles 8.1.f) i 13.1.d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 
Anys 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 i pròrrogues

Contractes subscrits o formalitzats per adjudicatari - volum pressupostari (2018 - 2022)

 • Expedient 428/19

  Empresa formalització: VEVENTI CONSULTING, SL | Data formalització: 16.01.20

 • Expedient 190/19

  Empresa formalització: AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA | Data formalització: 28.06.19

 • Expedient 119/18

  Empresa formalització: APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL | Data formalització: 27.03.19

 • Expedient 100/18

  Empresa formalització: GUREAK MARKETINS, SLU | Data formalització: 13.02.19

 • Expedient 42/18

  Empresa formalització: GUREAK MARKETING, SLU | Data formalització: 31.05.18

 • Expedient 9000094/17

  Empresa formalització: VEVENTI CONSULTING, SL | Data formalització: 11.01.18