• Perfil del contractant

    En aquest espai es publiquen els contractes formalitzats per l'IMET, en compliment dels articles 8.1.f) i 13.1.d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.