Compliment de l’article 18.2 del Reglament Metropolità de Taxi

Número total de llicències existents en el sector
Número màxim de llicències de les persones titulars de més d’una
Número de llicències que a data d’avui pertanyen a persones titulars de més d’una
Última actualització de les dades