Vehicles autoritzats

Per prestar el servei de taxi

El vehicle que pretengui obtenir una llicència de taxi ha de ser un dels models i variants autoritzats per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) per a la prestació del servei.

Consulta els vehicles autoritzats per a taxi - Versió a 27 de març de 2023 

El titular d'una llicència pot substituir el seu vehicle aplicat per un altre que compleixi les normes establertes. Per poder realitzar aquesta substitució, ha de donar de baixa el vehicle aplicat i comunicar i presentar el nou en un termini màxim de trenta dies naturals des de la baixa de l'anterior. Els vehicles a aplicar poden ser nous o de segona mà, sempre tenint en compte que el vehicle substitut ha de ser més nou que el que substitueix.

Abans de comprar un vehicle de segona mà s'haurà d'enviar la còpia de la fitxa tècnica al correu areatecnicaimet@amb.cat per tal de confirmar que el vehicle està autoritzat. Cal tenir present que els vehicles de segona mà no poden excedir els cinc anys des de la seva matriculació, a excepció dels vehicles 100% elèctrics o amb transformació PMR, en els quals l'antiguitat màxima ascendeix a 10 anys.
Dona d'alta un vehicle
Dona de baixa un vehicle