Liberalització del servei de taxi a les nits dels caps de setmana del 7 al 29 d'octubre

| Tema: Normativa

Per la previsió de demanda

Quadre de liberalització

La gerència de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) ha decretat la liberalització dels horaris de treball del taxi durant les nits dels caps de setmana del 7 al 29 d'octubre. 

Per tant, podran treballar TOTES les llicències en els dies i les hores indicades al quadre de liberalització. 

Tanmateix, les llicències afectades per les liberalitzacions del servei NO podran encotxar ni a l'Aeroport ni al Port, inclosos els serveis concertats per empreses de mediació.