Liberalització dels horaris de treball, del 6 de maig al 16 de juliol

| Tema: Normativa

Durant els caps de setmana i altres dies puntuals amb previsible demanda

Quadre de dies liberalitzats

La Gerència de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) ha decretat la liberalització dels horaris de treball del taxi durant els caps de setmana i alguns altres dies puntuals amb previsible demanda del servei, compresos entre el 6 de maig i el 16 de juliol.