Prohibició d'estacionament de motos a la vorera

| Tema: Xarxa de parades

A l'espai reservat per a taxis adaptats al davant de l'Institut Català de la Retina (C/ Doctor Carulla, 78)

Senyalització de prohibició de motos a la vorera

L'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat un senyal de prohibició d'estacionament de motos a la vorera a l'espai reservat per a taxis adaptats del carrer del Doctor Carulla, 78 (carrer de Ganduxer), al davant de l'Institut Català de la Retina, per tal de facilitar l'accessibilitat als vehicles.