Àrees i serveis

L'IMET s'organitza en diferents àrees, segons les necessitats d'atenció del servei de taxi de l'àrea metropolitana i de les autoritzacions VTC de caràcter urbà.

Equip directiu

Gerent
María Teresa Carrillo

Directora de Serveis
Pilar Molina Mesa

Responsables d'òrgans administratius

Cap de projectes i avaluació tècnica
Esther Farrés Gibert

Cap d'Oficina
Rosa Lluis Avellan 

Àrees i serveis de l'IMET

Departament  Funció 
Informació al públic Atenció al taxista i a l'usuari del servei de taxi
Transferències Gestió dels tràmits derivats de la transmissió d'una llicència 
Sancions i denúncies Recepció i tramitació de denúncies d'usuaris amb relació al servei de taxi
Formació Preparació de les proves d'accés a l'activitat del taxi i atenció al futur taxista
Inspecció Vigilància del funcionament del servei de taxi i VTC de carácter urbano a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona
Oficina tècnica Elaboració i avaluació de projectes d'interès per al servei. Autorització de vehicles per a taxi
Mobilitat sostenible Potenciació de canvis d'hàbits en el taxi i aprofitament dels avenços tecnològics i de pràctiques que impulsin la mobilitat sostenible, la seguretat i el respecte al medi ambient
Premsa i comunicació Relació amb els mitjans de comunicació. Representació i gestió dels mitjans de comunicació de l'IMET
Intervenció i comptabilitat Gestió econòmica i financera de l'IMET

 
Organigrama desembre 2021

Contacta amb els diferents departaments de l'IMET