Convenis i subvencions

Convenis

L'Institut Metropolità del Taxi no té establerts convenis de col·laboració amb cap institució pública ni entitat privada.

Subvencions

L'Institut Metropolità del Taxi no té establerta cap línia d subvencions.