Dret accés informació pública

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tots els ciutadans i ciutadanes poden exercir el seu dret d'accés a la informació pública a partir del setze anys. 

Sol·licitud

Per accedir a aquest tràmit és necessari es requereix un certificat iDECAT

Accés a la sol·licitud

Documentació:

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.