Contractes formalitzats

En aquest espai es publiquen els contractes formalitzats per l'IMET, en compliment dels articles 8.1.f) i 13.1.d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 
Anys 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 i pròrrogues.

Contractes subscrits o formalitzats per adjudicatari - volum pressupostari (2018 - 2024).

 • Empresa formalització:
  VEVENTI CONSULTING, SL
  Data formalització:
  16.01.20
 • Empresa formalització:
  AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
  Data formalització:
  28.06.19
 • Empresa formalització:
  APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL
  Data formalització:
  27.03.19
 • Empresa formalització:
  GUREAK MARKETINS, SLU
  Data formalització:
  13.02.19
 • Empresa formalització:
  GUREAK MARKETING, SLU
  Data formalització:
  31.05.18
 • Empresa formalització:
  VEVENTI CONSULTING, SL
  Data formalització:
  11.01.18
6