Expedient 190/19

Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Manteniment aplicatius de gestió del taxi per a l'actualització del servidor d'aplicacions.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
23.179,83 €
Empresa adjudicatària:
AVANTTIC CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura:
Enllaços relacionats