Expedient 255/20

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Servei de gestió de cites prèveis en el web de l'IMET
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
12.211,17 €
Empresa adjudicatària:
OESIA NETWORKS SL
Enllaços relacionats