Expedient 469/19

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Stand Fira Taxi 2019
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
14.216,60 €
Empresa adjudicatària:
SINERGIA BARCELONA, SL
Enllaços relacionats