Economia i finances

El pressupost de l'Institut Metropolità del Taxi fa possible gestionar amb garanties les necessitats que sorgeixen de l'activitat diària de gestió, administració i regulació del servei de taxi metropolità.  

L'IMET no presenta endeutament, ni a l'actualitat ni en exercicis anteriors.