Barberà del Vallès

 • Increment del temps de creuament als passos de vianants a Ctra. Barcelona
  A partir del 7 de mayo, les actuacions d'emergència a l'espai públic per garantir la salut pública i els desplaçaments de la ciutadania en la fase de desconfinament cap a la normalitat al municipi, l'Ajuntament està establint una sèrie de mesures per fer que els desplaçaments de la població als seus llocs de destí es realitzin de la manera més eficaç, saludable, sostenible i segura possible.
  Pel que fa als desplaçaments a peu, i en concret per tal d'afavorir que els vianants, i sobretot la gent gran i la ciutadania amb diversitat funcional, puguin creuar la carretera de Barcelona de forma més segura, i evitar l'acumulació de persones als passos de vianants, s'ha reprogramat el temps de creuament dels passos habilitats en aquesta via de la ciutat, contribuint així a la mesura de distanciament social que estableixen les autoritats sanitàries.
  En concret, ara es disposa de 35 segons per tal de poder creuar els 4 carrils de la carretera de Barcelona, al llarg de tot el municipi. En aquelles cruïlles en les quals estan instal·lats descomptadors de temps, podreu observar aquest temps que resta per poder creuar.

Puja

Barcelona

 • Recuperació de la mobilitat

  L'Ajuntament adapta la ciutat a l'inici de la recuperació de la mobilitat, amb mesures urgents per garantir que la ciutadania pugui moure's amb les millors condicions de seguretat possibles, impulsant els modes col·lectius, sostenibles i no contaminants.
  A partir del 8 de maig s'ha començat a implementar les primeres actuacions a l'espai públic amb la pacificació de Consell de Cent, l'execució de millores al carril bus de Pla de Palau i de Passeig de Gràcia i la creació de corredors bici a València i Pau Claris
  El pla d'acció inclou 30.000 m2 nous pels vianants, 17 intervencions de millora en carrils bus i 21 nous quilòmetres de corredors bici en 10 vies de la ciutat, a més d'altres mesures de gestió i comunicació. També d'han iniciat les primeres actuacions per adaptar l'espai públic i la mobilitat de la ciutat a la sortida progressiva del confinament de la ciutadania.
  Durant aquest mes de maig el Govern municipal durà a terme un seguit d'intervencions per garantir que els barcelonins i les barcelonines puguin retornar progressivament a les seves activitats habituals, realitzant els desplaçaments amb les millors condicions de seguretat possibles i, alhora, amb modes sostenibles i no contaminants com l'anar a peu, en transport públic i en bicicleta.

  L'objectiu és aplicar fórmules perquè la ciutat reactivi el seu dia a dia d‘una manera segura impedint nous contagis; i alhora, evitar que, per motius de seguretat sanitària hi hagi un traspàs de desplaçaments cap al vehicle privat.

  Les actuacions previstes a l'espai públic preveuen:

  • Generació de més espai per als vianants per garantir les distàncies de seguretat: 30.000 m2 (12 nous quilòmetres) que es guanyaran per anar a peu amb pacificacions de carrers, tancament al trànsit de laterals i ampliacions tàctiques de voreres a l'avinguda Diagonal, la Gran Via, la Via Laietana i els carrers de Consell de Cent, Rocafort i Girona.
  • Millores a la xarxa de carril bus per guanyar en rapidesa i oferta: 17 actuacions per segregar carrils, crear nous trams o fer modificacions i ajustos a alguns carrils bus ja existents.
  • Ampliació dels itineraris clicables per fomentar desplaçaments segurs en bici: 21 nous quilòmetres de corredors bici en 10 vies de la ciutat com són Gran Via (Aribau-pg. Gràcia); València; Roger de Llúria; Pau Claris; pg. Santa Coloma; Castillejos (Travessera fins a Consell de Cent); Indústria (pg. Sant Joan fins av. Gaudí); Creu Coberta-Ctra. Sants; Av. Meridiana (per can Dragó) i Via Augusta.

  Aquestes mesures, que es fan amb l'objecto de facilitar els moviments a peu, amb bici i transport públic, comptaran amb un pressupost total de 4,4 milions d'euros.

  Les intervencions que ja s'han iniciat són les següents:

  • Actuació de pacificació al carrer Consell de Cent, entre el carrer Urgell i el Passeig de Gràcia: la intervenció consistirà en reduir l'espai del cotxe a un sol carril delimitat a 30km/h i ampliar la vorera amb 4 metres més a partir d'actuacions tàctiques amb pintura. També es col•locaran elements de reducció de la velocitat a l'entrada del carrer. La intervenció té una durada estimada de 10 dies.
  • Actuació de millora al carril bus de Pla de Palau amb l'avinguda de Marquès de l'Argentera: les tasques consistiran en la col•locació d'elements fiscs per protegir el carril bus de la invasió d'altres vehicles. La intervenció s'executarà en un dia.
  • Actuació de millora al carril bus de Passeig de Gràcia (entre el carrer Rosselló i l'avinguda Diagonal): en la mateixa línia que l'anterior actuació, també es duu a terme una intervenció de segregació amb la col•locació d'elements físics per protegir el carril bus de la invasió d'altres vehicles. La intervenció s'executarà en un dia.
  • Actuació de creació de corredor bici al carrer València, entre l'avinguda Roma i l'avinguda Diagonal: les tasques consistiran en substituir un carril de vehicles per un de bicicletes, pintar el nou corredor d'un color identificatiu, i  introduir el logo bicicleta amb senyalització horitzontal a cada cruïlla. La intervenció tindrà una durada de 5 dies.
  • Actuació de creació de corredor bici al carrer Pau Claris, entre l'avinguda Diagonal i la plaça Urquinaona: igual que en l'actuació anterior les tasques consistiran en substituir un carril de vehicles per un de bicicletes, pintar el nou corredor d'un color identificatiu, i introduir el logo bicicleta. La intervenció també tindrà una durada de 5 dies.

  Les intervencions continuaran al llarg de la setmana. Dimarts està previst executar les actuacions de millora al carril bus de la Via Favència (entre el carrer Artesania i la plaça Karl Marx) i al carrer Balmes (entre el carrer de la Granada del Penedès i l'avinguda Diagonal); i dimecres s'actuarà al carrer Espronceda amb el passeig Garcia Faria. A partir de dijous s'iniciaran les tasques per implantar un corredor bici al carrer Roger de Llúria.

  Tots els treballs es faran en horari diürn i permetent el pas dels vehicles, excepte la intervenció del carrer Consell de Cent, que implicarà talls puntuals de circulació per trams de via. La resta d'actuacions a l'espai públic previstes al pla d'acció s'estan calendaritzant i s'executaran al llarg del mes de maig.

  Mesures de gestió i de comunicació
  A banda de les mesures a l'espai públic, el pla d'acció per adaptar la ciutat a la nova mobilitat també preveu mesures de gestió i comunicació per aplicar tant de manera immediata com a curt termini (abans de l'estiu del 2020). Són les següents:
  Mesures de gestió

  • Dissenyar i impulsar un protocol de seguretat, desinfecció i higiene obligatori al transport públic que permet accedir-hi amb condicions de seguretat.
  • Demanar al Govern de l'Estat i a la Generalitat que ajustin les restriccions de distància al transport públic al desconfinament.
  • Generar una taula de treball per impulsar que el procés de desconfinament general inclogui potenciar el teletreball, la flexibilitat horària i altres mesures similars.
  • Finalització de la renovació de parquímetres. Millor tecnologia que permet el pagament sense contacte i aplicar tarifes ambientals.
  • Acceleració de la campanya de disciplina de motos en vorera amb l'objectiu d'alliberar voreres i facilitar els desplaçaments a peu.
  • Impulsar la inclusió del transport públic en el fons de rescat COVID-19 per donar resposta al dèficit generat per l'excepcional situació actual.
  • Intensificació del control de la indisciplina en els carrils bus.
  • Intensificació del control de la indisciplina en els carrils bici.
  • Finalització i repartiment de les llicències definitives per operadors de bicisharing i motosharing.
  • Aplicació de les tarifes d'estacionament en superfície del 2020, coincidint amb la finalització de l'Estat d'Alarma.
  • Extensió de zones d'aparcaments regulat en superfície.
  • Impuls als Plans de Desplegaments d'Empresa per fomentar una mobilitat laboral més sostenible.

  Mesures de comunicació

  • Campanya de comunicació per fomentar els desplegaments a peu i en bicicleta. – Campanya de comunicació per fomentar el respecte al ciclista en els carrers 30. – Campanya de comunicació per prestigiar el transport públic.

Puja

Castelldefels

 • Mesures per recuperar la confiança en el transport públic

  Les primeres mesures es posen en marxa ja aquest 8 de maig amb talls al trànsit rodat d'un tram del passeig Marítim i de l'avinguda Manuel Girona i amb la creació d'una illa de vianants entorn la plaça Espanya (Caputxeta)


  La crisis sanitària del coronavirus ha comportat canvis dràstics en la mobilitat, amb reduccions en el nombre de desplegaments que superen el 90%, i amb nous criteris de distància social per garantir la salut que impliquen un nou paradigma per a la gestió de la mobilitat en els propers mesos, inclús anys.

  En aquest sentit, l'Ajuntament de Castelldefels està treballant en un conjunt de mesures per recuperar la confiança en el sistema de transport públic com a mode de transport prioritari i sostenible, a la vegada que impulsar sobretot la mobilitat activa per tal de donar f al sedentarisme del confinament amb nous hàbits més saludables.

  Castelldefels és un municipi amb molts carrers amb voreres estretes que no permeten garantir la distància de seguretat entre les persones i s'ha d'actuar el més aviat possible.

  L'objectiu de les propostes és:

  • Garantir els distanciament social per controlar el confinament de la malalta i evitar una segona corba
  • Guanyar espai públic pels desplegaments dels vianant, amb lo que obtindrem una major confiança en els desplegament curts del veïns fomentant a la vegada la recuperació del comerç i l'activitat econòmica local
  • Fomentar els modes de desplegament que s'han demostrat més efectius en aquesta crisi en la línia de les recomanacions de l'AMB. El modes actius com la bicicleta i el caminar a la vegada que recuperar la confiança en el transport públic garantint-se les mesures de seguretat
  • Amb aquests objectius, a partir d'aquest divendres 8 de maig es posen en marxa les primeres mesures del nou pla de mobilitat:
  • Es talla al trànsit rodat el passeig Marítim entre el carrer 10 i el carrer 23, el límit amb el terme municipal de Gavà. El tall és efectiu durant les 24 hores de tots el dies de la setmana
  • Es talla al trànsit rodat l'avinguda Manuel Girona entre la plaga Joan XXIII i el carrer Major. El tall és efectiu de 9 a 20 hores, tots els dies de la setmana

  Creació d'una illa de vianants sense trànsit rodat a l'entorn de la plaça Espanya, coneguda popularment com la plaça de la Caputxeta. Es comença tallant el carrer Doctor Trueta entre l'avinguda Constitució i el carrer Arcadi Balaguer, el carrer Llibertat entre la mateixa plaça Espanya i el carrer Doctor Ferran, i tot el carrer Pompeu Fabra. Aquesta modificació és efectiva les 24 hores de tots els dies de la setmana. * Cal tenir en compte que no es tracten de talls totals. Es permet l'accés a guals (pàrquings), zones de càrrega i descàrrega i a bicicletes.

Puja

Cornellà

 • Mesures de desconfinament

  L'Ajuntament de Cornellà, davant l'escenari d'inici del desconfnamiento progressiu de la població, ha estudiat diferents propostes per posar en marxa un pla de mesures inicials per gestionar la mobilitat dels ciutadans amb l'objectiu prioritari de preservar la salut i garantir la seguretat quan comenci la sortida progressiva de l'confinament.

  Entre les primeres destaquen la reducció del temps d'espera en un total de 27 semàfors de la ciutat per evitar aglomeracions i la senyalització de diferents carrers on hi ha més circulació de persones i són àmplies, instant els vianants a caminar per la vorera dreta.

  Una de les prioritats d'aquest Pla serà garantir la distància social, per la qual cosa es preveu l'adaptació de l'espai públic (carrers, places i avingudes) per facilitar la mobilitat segura i saludable i evitar el contagi i propagació de l'COVID-19.

  El Pla d'acció municipal inclou dos blocs: un primer bloc per facilitar els desplaçaments a peu dels vianants, que permetin garantir la distància de seguretat d'entre 1,5 - 2m entre persones a les voreres del carrer; i en segon lloc, un altre grup d'iniciatives per habilitar temporalment noves xarxes de mobilitat sostenible reconvertint carrers en nous espais de prioritat pels vianants i carrils bici.

  Garantir la distància Social

  Així, per garantir la distància social i evitar la concentració de persones en els desplaçaments pels carrers de la ciutat, ia les zones de major concurrència regulades amb semàfors, es posaran en marxa les actuacions següents:
  • A les voreres de fins a 4 metres es regularà el sentit de la circulació dels vianants per una única vorera, utilitzant com a criteri el mateix que el de la circulació viària, sempre es caminarà per la dreta. I es senyalitzarà la direcció de circulació.

  • Es reduirà el tempo d'espera dels vianants EN els semàfors amb major concurrència, per evitar aglomeracions, sempre que el sistema de gestió ho permeti.

  • En els espais propers als semàfors amb major concurrència, es senyalitzaran punts d'espera que indicaran la distància social a respectar.

  Afavorir la mobilitat dels vianants i bicicletes

  Amb l'objectiu de potenciar la mobilitat a peu i ciclable, es realitzaran temporalment les actuacions següents:
  • Restricció de l'trànsit als carrers i avingudes que es determinin, els quals acolliran espais preferents per a vianants, limitant la circulació viària als vehicles de proximitat a una velocitat màxima permesa de 10 km / h.
  • Ampliar carrers exclusives per a vianants, amb criteris de flexibilitat en la regulació de jornada i

  Horaris afectats.

  Ampliació d'espais públics de bar i esport: aprofitant els talls de carrers. Ampliació de la xarxa ciclable, reemplaçant carrils de cotxe per carrils bici d'emergència. Aquestes actuacions es realitzaran amb criteris d'urbanisme tàctic reversible, reforçant la senyalització i protecció dels espais

Puja

Esplugues de llobregat

 • Regulació de la circulació per voreres durant el desconfinament

  Davant l'inici del desconfinament, l'Ajuntament d'Esplugues ha emès un decret sobre mesures destinades a ordenar la mobilitat de la ciutadania per preservar la salut pública i garantir la seguretat de les persones a les vies públiques del municipi.

  També preveu l'adaptació de vies i espais públics per facilitar la mobilitat segura i saludable i evitar la propagació de la Covid-19.

  Les mesures que recull el decret són les següents:

  •  En les voreres o espais públics aptes per a vianants de menys de 4 metres d'amplada, la circulació s'haurà de realitzar de forma preferent per la vorera de la dreta del vial o espai públic, segons el sentit de la marxa de la persona que camina.
  • En les voreres o espais públics de 4 metres o més d'amplada pot haver-hi dos sentits de circulació per al vianant, que haurá d'anar preferentment per la seva banda dreta.
  • En tots aquests casos s'haurà de mantenir la distància mínima de seguretat de dos metres entre les persones. - Aquesta distància mínima s'ha de respectar també en els espais immediats als passos de vianants regulats o no mitjançant semàfor.
  • Quan la necessitat de regular l'aforament d'establiments públics o privats oberts al públic o l'atenció per finestreta o altres elements similars provoqui la formació de cues a la via pública, les persones situades a la cua mantindran una distància mínima de seguretat entre persones de 2 metres. A més, les persones alineades se situaran a la banda de la façana, possibilitant la circulació de la resta de vianants per la vorera o espai públic i deixaran lliures els accessos a edificacions i establiments de qualsevol classe, així com les finestres d'habitatges situats a planta baixa.

  L'incompliment de les instruccions incloses en el decret, que estaran en vigor mentre durin les mesures extraordinàries adoptades pel Govern de l'Estat per fer front a l'actual emergència sanitària per la Covid-19, serà considerat com a infracció greu per la Policia Local.

Puja

Gavà

 • Facilitar els desplaçaments a peu amb el distanciament social establert

  L'Ajuntament de Gavà  adapta l'espai públic al desconfinament progressiu de la ciutadania, iniciat amb les sortides dels infants menors de 14 anys i que s'anirà desenvolupament per fases les properes setmanes, segons el pla de desescalada establert pel Govern de l'Estat. L'objectiu és afavorir els desplaçaments a peu i que aquests es realitzin amb les mesures de distanciament social necessàries per garantir la salut i la seguretat de la ciutadania.

  El pla dissenyat per l'Ajuntament preveu reconvertir espais, fins ara destinats als vehicles, en zones per als vianants.

  Mesure  per facilitar la mobilitat segura i saludable i evitar la propagació de la COVID-19.

  Es recoman emprar preferentment les voreres en sentit unidireccional. S'insta als vianants a fer servir el
  mateix criteri que a la circulació rodada; caminar sempre per la vorera dreta.

  Restriccions del trànsit
  Es tanquen a la circulació de vehicles aquells carrers que no disposen de zones verdes a prop i que tenen
  voreres estretes.
  La restricció serà efectiva de 9 a 19 hores, si bé es permetrà l'estacionament dels vehicles i l'accés als
  guals.
  S'actuarà en un tram de 3 quilòmetres que inclourà els carrers següents:
  Avinguda de Mas Sellarès - Carrer del Foc - C. Mare de Déu de Montserrat, entre Sant Lluís i Sant Pere
  C. Santa Teresa, en els trams compresos entre Colomeres i Sant Joan, i entre Monforit i Mare de Déu dels
  Dolors - C. Segle XX, entre Garcia Lorca i Montlorit - C. Pau Claris, entre Pi i Margall i Garcia Lorca
  C. Lluís Borrassá (entre Joanot Martorell i Ramón Muntaner) - C. Ramón Llull (entre Pau Vergós i Lluís Dalmau)
  C. Bernat Metge (entre Pau Vergós i Lluís Dalmau ) - C. A. Rovira i Virgili - C. de les Moreres

  Cap a una mobilitat sostenible, segura i saludable
  Més enllà d'aquestes mesures, l'Ajuntament està estudiant la implantació de noves accions per adaptar-se a la nova situació i a les circumstàncies provocades per la pandèmia, en el marc dels criteris de mobilitat sostenible que defineixen la política municipal.

  La crisi sanitària del coronavirus ha comportat canvis dràstics en la mobilitat metropolitana, amb reduccions en el nombre de desplaçaments que superen el 90%. Gavà no ha estat aliena a aquesta davallada. Es calcula que a la ciutat, la reducció del trànsit privat durant l'estat d'alarma també ha minvat aquest percentatge. A més, ha obligat a establir nous criteris de distància social que impliquen un nou paradigma per a la gestió de la mobilitat en transport públic dels pròxims anys.

  D'aquí, que des de l'Ajuntament es treballarà per promoure el transport públic com a mode de desplaçament prioritari i saludable. També per impulsar la mobilitat activa per posar f al sedentarisme que ha provocat el confinament amb hàbits més saludables.

  Dissuadir de l'ús del vehicle privat a motor tèrmic també permetrà reduir les conseqüències negatives que provoca en la salut de la ciutadania i del planeta: contaminació atmosfèrica, accidentalitat, soroll, ocupació de l'espai públic i canvi climàtic. De fet, s'ha demostrat que el coronavirus està provocant una major mortalitat a les zones amb una atmosfera més contaminada. Per tant, els pròxims mesos i anys han de ser una oportunitat per accelerar en el canvi d'hàbits.

  A més, la pandèmia tindrà fortes repercussions econòmiques i socials. Per tant, el transport públic i la mobilitat activa hauran de jugar un paper indispensable, ja que es tracta dels mitjans de transport més econòmics i accessibles per a tothom.

Puja

Molins de Rei

 • Tots els caps de setmana el centre de la vila serà zona de vianants

  Amb l'objectiu de facilitar les distàncies entre persones durant els caps de setmana, l'Ajuntament de Molins de Rei convertirà el centre de la vila en zona de vianants tots els caps de setmana fins a nou avís.

  La zona centre de Molins de Rei quedarà tancada tots els caps de setmana, des de les 20 h dels divendres i fins a les 23 h dels diumenges, i com a mínim, fins a la recuperació de la nova normalitat. Es tracta de delimitar el centre de la vila per assegurar que el trànsit queda restringit i la zona passa a ser de vianants per al gaudi de tothom.

  L'àrea urbana queda delimitada des de la plaça de Catalunya fins a la plaça de la Creu i es tallaran els accessos als carrers Rafel Casanova i Major, des dels carrers Rubió i Ors, Miquel Tort, Ignasi Iglésias i Balmes.

  Això no obstant, es permetrà el pas del Bus Urbà, l'accés a l'aparcament del Mercat i als veïns i veïnes que disposin d'un aparcament privat.

Puja

Ripollet

 • Talls als vials, Sant Jordi i el torrent Tortuguer, per facilitar el passeig de cap de setmana

  L'objectiu de l'Ajuntament és facilitar la mobilitat, mantenint la distància de seguretat, a les persones que surten a passejar i fer esport.
  Per tal de facilitar el passeig, mantenint la distància de seguretat i evitar algunes situacions viscudes el passat cap de setmana i els primers dies de l'entrada en la fase 0 de desconfinament, l'Ajuntament ha decidit tallar a la circulació el vial del riu Ripoll, des de el carrer del riu fins a la rotonda de Santiga i el camí de la Serra en la seva totalitat, des del dissabte a les 8 fins al diumenge a les 23 h. També es tancarà al trànsit el carrer del Torrent Tortuguer i la rambla de Sant Jordi.

  La rambla de Sant Jordi es tallarà a la circulació, com estava previst, amb l'horari d'hivern, els diumenges de 10 a 22 h. A partir de l'1 de juny, es canviarà a l'horari d'estiu, tancant de dissabte a les 17 h fins al diumenge a les 22 h. I com també és habitual, el carrer del Torrent Tortuguer també restarà tallat al trànsit el cap de setmana, de dissabte a les 10 h fins diumenge a les 22 h.

  Amb aquesta mesura es vol donar prioritat als vianants i ciclistes durant el cap de setmana a les zones on s'ha detectat més afluència de persones des del passat 2 de maig. El tall dels carrers i la vigilància estaran coordinats per la Policia Local, que comptarà amb la col·laboració de Protecció Civil, com ja ho està fent des de l'inici d'aquesta situació excepcional.

Puja

Sant Boli de Llobegat

 • El principal eix comercial es tanca a la circulació de vehicles tots els divendres i dissabtes
  Els carrers de Lluís Pascual Roca i Francesc Macià, que configuren el principal eix cívic i comercial de Sant Boi, es tanquen a la circulació de vehicles els divendres i els dissabtes des de maig, per facilitar la circulació a peu i el manteniment de la distància social recomanada per evitar el risc de contagi de la Covid-19.

  En concret, es talla des de les 8 fins a les 21 hores el tram viari que concentra habitualment més afluència de persones a la ciutat. Aquest tram segueix el traçat dels carrers Francesc Macià (des del carrer de Cerdanya) i Lluís Pascual Roca (fins a la benzinera). El tancament a la circulació afectarà durant aquests dos dies de la setmana els autobusos que circulen per aquests carrers, que faran un recorregut alternatiu. 

  Aquesta actuació forma part de les mesures adoptades pel govern municipal per adaptar progressivament l'espai públic de Sant Boi a les noves necessitats de mobilitat obertes per les fases de 'desescalada' del confinament per la Covid-19. La mesura s'adopta, però, amb vocació de continuïtat de cara al futur. El passat cap de setmana ja es va tancar també a la circulació de vehicles, per primer cop, el carrer de Joaquim Rubió i Ors , un altra zona de la ciutat que concentra activitat comercial i gran afluència de persones. En aquest cas, el tall es du a terme tots els dies de la setmana (de dilluns a diumenge) entre les 9 i les 13 hores.

  Per facilitar una mobilitat responsable i el manteniment de la distància de seguretat entre persones, l'Ajuntament recomana a la gran majoria de carrers del nucli urbà un únic sentit de circulació per a vianants a les voreres estretes (menys de 4 m d'amplada) i ha establert prioritat de pas invertida perquè es pugui creuar en qualsevol punt de la calçada i velocitat màxima de 20 km/h per als vehicles. L'espai públic s'està senyalitzant amb fletxes de direcció al terra, senyals de prioritat invertida i nova cartelleria.

Puja

Sant Feliu de Llobregat

 • Talls de carrers el cap de setmana per facilitar la mobilitat a peu

  Amb l'obertura dels parcs i jardins, l'Ajuntament prioritzarà els talls de carrer en cap de setmana, de 10 a 20 h, donada la major afluència de vianants, per millorar la mobilitat a peu.

  Coincidint amb la primera sortida dels infants al carrer en el marc del confinament, des del diumenge 26 d'abril es van tallar diàriament alguns carrers de la ciutat amb l'objectiu d'eixamplar les zones peatonals i evitar aglomeracions.
  Ara, amb l'obertura dels espais verds que permetrà l'esponjament dels vianants i després de la reunió d'avaluació del dispositiu, s'ha acordat descartar els talls entre setmana i mantenir les limitacions de circulació i la tasca del voluntariat durant el cap de setmana.

  La Policia Local, així com l'ADF i voluntariat d'entitats de lleure de la ciutat, vetllaran pel bon funcionament
  del dispositiu.

  Així dissabtes i diumenges es tallaran al trànsit els carrers següents:

  • C/ Josep Teixidó - C/ Barcelona, (entre C/ Sant Josep i C/ Prolongació Falguera). Connexió amb el parc de

  • Llobregat i plaça Falguera.

  • C/ Vidal i Ribas (entre C/ Passeig Nadal i Pi i Margall). Connexió amb zona de vianants del barri Centre.

  • C/ Picasso - C/Europa (entre C/ Constitució i C/ Sanson). Connexió amb la plaça de la Salut i passatges

  • Sabadell i Terrassa.

  • C/ Filadores - Can Güell (entre C/ Can Calders i Riera de la Salut). Connexió amb plaça de les Roses i Riera

  • de la Salut.

  El confinament continua!

  Mossos d'Esquadra i Policia Local continuaran fent controls per identificar persones que es desplacin sense estar emparats per la normativa vigent, atenent a que continua la situació de confinament, malgrat s'hagi iniciat la fase de desescalada.

Puja

Sant Joan Despí

 • Més mesures per a la reordenació de la mobilitat
  Des del 9 de maig, l'Ajuntament de Sant Joan Despí tanca a la circulació de vehicles el carrer de la Creu d'en Muntaner en diferents franges horàries per tal de donar més espais als vianants perquè puguin passejar i fer esport.

  Així, la circulació de vehicles al carrer de la Creu d'en Muntaner, al tram entre avinguda de la Generalitat i el carrer Major, quedarà tallada de dilluns a divendres, de 20 a 23 hores, i els dissabtes i diumenges, de 8 a 10 i de 20 a 23 hores. El tall de trànsit es començarà a aplicar a partir d'aquest dissabte 9 de maig al vespre.

  L'objectiu és augmentar els espais per als vianants i els esportistes en les franges horàries en què les persones més grans de 14 anys poden sortir a passejar i a fer esport, per tal de garantir la distància interpersonal recomanada per evitar la propagació de la COVID-19.

  El tancament de la circulació al carrer de la Creu d'en Muntaner no afectarà al servei de les línies d'autobús que circulen per aquest tram.

  Reordenació de la mobilitat

  Aquesta mesura s'emmarca en el pla de reordenació de la mobilitat que l'Ajuntament de Sant Joan Despí està desenvolupant per tal de preservar la salut de la ciutadania, evitant aglomeracions a l'espai públic i adaptant-lo als requeriments de seguretat i higiene necessaris en la situació actual.

  Amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments a peu, també s'han alliberat espais per als vianants en zones comercials dels carrers del Bon Viatge i de Joan Maragall, mitjançant la supressió de places d'estacionament de zona blava, que permetran deixar més pas lliure als vianants i evitar aglomeracions.

Puja

Viladecans

 • Superilla de vianants

  Viladecans posa en marxa des d'aquest cap de setmana del 9 i el 10 de maig una superilla de vianants a cavall entre dos dels barris més densament poblats de la ciutat, l'Eixample i La Montserratna –situats al centre geogràfc del nucli urbà i on hi ha una part important de l'actvitat comercial local. Davant el procés de desescalada del confnament per la COVID-19, l'Ajuntament ha decidit engegar aquesta prova pilot per donar més espai als i les vianants en una zona profusament poblada i amb voreres en molts casos estretes, i també afavorir la connexió amb els principals espais d'esbarjo de l'entorn per al passeig.

  Per donar forma a aquesta illa, l'Ajuntament obrirà a la ciutadania els caps de setmana, des de les 10 hores de dissabte a les 22 del diumenge, les calçades de tres carrers que travessen el centre de la ciutat – Mare de Déu de Montserrat, Salvador Baroné i Canonge Doctor Auguet– i un tram d'altres set carrers perpendiculars. En total, 3,8 km de longitud de carrers, als quals s'ha de sumar l'eix de vianants ja existent del carrer del Doctor Reig, situat al bell mig d'aquesta superilla i que enllaça amb l'eix de vianants del Barri Antic.

  Aquesta superilla de vianants connecta quatre zones verdes de la ciutat: el parc del torrent Ballester, la plaça de la Constitució, la plaça de Salvador Allende i el Parc de la Riera de Sant Climent. Permetrà evitar l'acumulació de veïns i veïnes que usen aquests quatre espais, ja que aquests carrers no només actuen com a eixos connectors d'aquests espais, sinó que també seran eixos per al gaudi dels veïns i veïnes. En aquesta superilla, només hi podran circular els vehicles residents amb aparcament soterrat, a una velocitat molt reduïda de 10 km/h. Aquests hauran d'entrar i sortir de la superilla per set punts de control habilitats al seu perímetre.

  Una superilla de dos quilòmetres de perímetre

  La nova superilla de vianants està formada per 26 illes, que sumen una superfície total de 15,3 hectàrees – l'equivalent a vuit illes de l'Eixample de Barcelona–, i té un perímetre de dos quilòmetres.

Puja