Conducció eficient

La conducció eficient ajuda el taxista com a conductor a adoptar un conjunt de tècniques que li permeten tenir un consum més baix de combustible, un confort més elevat en la conducció i li proporciona més seguretat. A més, permet contribuir d'una manera directa en la reducció de la contaminació ambiental.

Regles senzilles per a una conducció més eficaç

Els experts en conducció eficient plantegen algunes normes bàsiques, com ara:

  • Circular en la marxa més llarga possible i a baixes revolucions.
  • Mantenir la velocitat de circulació al més uniforme possible.
  • En els processos d'acceleració, canviar la marxa:

 a) Motors de benzina: entre 2.000 i 2.500 revolucions.

 b) Motors dièsel: entre 1.500 i 2.000 revolucions.

  • En els processos de desacceleració, s'ha de reduir la marxa al més tard possible.
  • Cal conduir sempre amb anticipació i previsió.

Per conèixer més tècniques de conducció eficient podeu consultar aquest manual de l'IDAE.