Cita prèvia

Per tal de facilitar una atenció adequada dels serveis i evitar desplaçaments innecessaris a les oficines de la Zona Franca, l'IMET està incorporant progressivament la cita prèvia als seus diferents departaments. 

Aquest projecte, iniciat ja fa mesos a l'IMET, s'ha vist accelerat per tal d'agilitar la gestió en el marc de la conjuntura derivada de la COVID-19.

En una primera etapa, i amb caràcter experimental, està activada la cita prèvia per a vehicles, formació i publicitat. Per a demanar cita prèvia per a altres temes i departaments, s'haurà d'enviar un correu electrònic a: atenciotaxistes@amb.cat