Autònoms

El titular de les llicències s'identificarà amb el correu electrònic i el telèfon mòbil que tingui registrat a l'IMET.

Consulteu les vostres dades a l'enllaç següent: consulta dades personals. En cas que aquestes siguin incorrectes o no consti el seu correu electrònic i mòbil, caldrà que les modifiqueu omplint una instancia genèrica, on les dades del formulari seran les dades de contacte noves. El correu electrònic i el telèfon mòbil que es tindran en consideració seran els que constin en les dades de l'interessat de la instància.

La instància ha d'anar dirigida al departament: "Canvi de dades personals". Es podran realitzar canvis fins el dia 14 de febrer.

Per accedir a aquest tràmit, cal disposar de certificat digital o bé estar registrat a la plataforma idCAT Mòbil. El registre a l'idCATMòbil es pot fer de manera àgil i immediata a través de l'enllaç següent: idCAT Mòbil


Si l'IMET no té les dades relatives al correu electrònic i al telèfon mòbil del titular, o bé si aquestes han canviat, i  no s'ha comunicat a l'IMET aquest canvi abans del 14 de febrer de 2021, el titular NO PODRÀ VOTAR.