Empreses

L'administrador designat per cada empresa s'identificarà amb el correu electrònic i el telèfon mòbil que tinguin registrat a l'IMET. En cas que una empresa tingui més d'un administrador, caldrà especificar quin emetrà el vot. Per defecte, l'administrador que  podrà votar serà el primer per ordre alfabètic del cognom.

Per tal de garantir que podreu votar, preguem que l'administrador comuniqui les seves dades a través d'una instància

El correu electrònic i el telèfon mòbil que es tindran en consideració seran els que constin a les dades de l'interessat de la instància. Aquesta haurà d'anar dirigida al departament: "Canvi de dades personals". Es podran realitzar canvis fins el dia 14 de febrer.

Per accedir a aquest tràmit, cal disposar de certificat digital, o bé estar registrat a la plataforma idCAT Mòbil. El registre al idCAT Mòbil es pot fer de manera àgil i immediata a través de l'enllaç següent idCAT Mòbil.

Si l'IMET no té les dades relatives al correu electrònic i al telèfon mòbil de l'administrador assignat (*), o bé si aquestes dades han canviat, i no s'ha comunicat a l'IMET aquest canvi abans del 14 de febrer de 2021, l'administrador assignat NO PODRÀ VOTAR.

(*) L'administrador assignat serà el primer administrador per ordre alfabètic que consti a l'empresa.