Ofertes de treball

 • 23.09.20

  Oferta d'assalariats

  Raó: Ismael Mauricio García

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn indiferent. Experiència anys. Credencial 36014

  Telèfon: 654 624 925

  Correu electrònic: ismaelmauricio68@gmail.com

 • 23.09.20

  Oferta d'assalariats

  Raó: Ahmed Dahmani Hammou

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn indiferent. Experiència anys. Credencial 66448

  Telèfon: 635 494 235

  Correu electrònic: Ahmddahmani641@gmail.com

 • 22.09.20

  Oferta d'assalariats

  Raó: Francisco Muñoz Fernandez

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn matí, nit, indiferent. Experiència 10 anys. Credencial 53048

  Telèfon: 933926444 / 933926444

  Correu electrònic: fmfcurrico67@hotmail.com

 • 22.09.20

  Oferta d'assalariats

  Raó: Nuria Alsina Casals

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn matí, tarda. Experiència 4 anys. Credencial 62073

  Telèfon: 617876889

  Correu electrònic: nuriaalsina1@hotmail.es

 • 21.09.20

  Oferta d'assalariats

  Raó: Aboubacar Dembo Gassama

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn indiferent. Experiència 2 anys. Credencial 64807

  Telèfon: 652 889 661

  Correu electrònic: Abou-2009@Hotmail.com

 • 21.09.20

  Oferta d'assalariats

  Raó: Eddie Alberto Zavaleta González

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn indiferent. Experiència 10 anys. Credencial 55742

  Telèfon: 698 358 199

  Correu electrònic: albertozg15@outlook.com

 • 21.09.20

  Oferta d'assalariats

  Raó: Enric Soto Pi

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn matí, indiferent. Experiència 8 anys. Credencial 56024

  Telèfon: 646 553 794

  Correu electrònic: enricsotopi@hotmail.com

 • 21.09.20

  Oferta d'assalariats

  Raó: Abdelmalek Sefiani

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn matí. Experiència 10 anys. Credencial 54020

  Telèfon: 688 340 365

  Correu electrònic: sef102f@gmail.com

 • 21.09.20

  Oferta d'assalariats

  Raó: Ahmed Kasouane

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn indiferent. Experiència mesos. Credencial 66470

  Telèfon: 637 683 068

  Correu electrònic: Amedk7@gmail.com

 • 21.09.20

  Oferta d'assalariats

  Raó: Carles Garcés Contel

  Text: M'ofereixo com a assalariat. Torn matí, tarda. Experiència 9 anys. Credencial 42064

  Telèfon: 633 082 489

  Correu electrònic: Carles.gc79@gmail.com

 • 23.09.20

  Demanda d'assalariats

  Raó: José Varela

  Text: Necessito assalariat. Torn matí.

  Adreça: Rambla Badal

  Telèfon: 651 087 016

  Correu electrònic: Josvarsa@hotmail.com

 • 21.09.20

  Demanda d'assalariats

  Raó: Juan Antonio Mesquida Lage

  Text: Necessito assalariat. Torn indiferent. Experiència anys.

  Adreça: Trinitat

  Telèfon: 639 467 014

  Correu electrònic: gelamesqui@hotmail.com

 • 21.09.20

  Demanda d'assalariats

  Raó: Vicente Montavez

  Text: Necessito assalariat. Torn matí. Experiència anys.

  Adreça: Calle Santander (La Verneda)

  Telèfon: 695 662 100

  Correu electrònic: vimotaxi@gmail.com

 • 16.09.20

  Demanda d'assalariats

  Raó: Verónica Maquin Melgarejo

  Text: Necessito assalariat. Torn indiferent. Experiència .

  Adreça: Barcelona

  Telèfon: 664701035

  Correu electrònic: veronica8520_64@hotmail.com

 • 15.09.20

  Demanda d'assalariats

  Raó: Rodolfo Sanz Aragón

  Text: Necessito assalariat. Torn matí.

  Adreça: Carrer De L'Oliverar 5, 10° 1°

  Telèfon: 610 801 592

  Correu electrònic: rodolsa@gmail.com