Equipament

Els vehicles autoritzats per realitzar el servei de taxi han d'estar equipats amb els elements obligatoris que prèviament han estat homologats i acceptats per a aquest servei.

Els equipaments obligatoris són els següents: 

  • El taxímetre.

  • El mòdul lluminós.

  • La impressora expenedora de rebuts normalitzats a partir de la informació facilitada pel taxímetre.

  • Sistema de climatització o d'aire condicionat i calefacció.

  • El sistema de localització del vehicle que permeti la connexió amb el Centre d'Emergències 112 de la Generalitat de Catalunya.