Àrees i serveis

L'IMET s'organitza en diferents àrees, segons les necessitats d'atenció del servei de taxi de l'àrea metropolitana i de les autoritzacions VTC de caràcter urbà.

Equip directiu

Gerent
Ma. Teresa Carrillo Palacín, gerent - CV

Directora de Serveis
Pilar Molina Mesa, directora de serveis - CV 

Els alts càrrecs i directius de l'IMET estan sotmesos al Codi ètic i de conducta de l'AMB.
Els directius de l'IMET no ostenten obsequis rebuts per raó del càrrec, ja que, d'acord amb el que estableix l'anterior codi ètic, "no es podrà acceptar cap tipus d'incentiu, obsequi o benefici vinculat a la presa de decisions de qualsevol tipus o que se'ls pugui oferir pel seu càrrec". 

Atribucions de la gerent i de la director/a de serveis tècnic

Acord Consell d'Administració de l'IMET de 30 de gener de 1996

Responsables d'òrgans administratius
Cap de projectes i avaluació tècnica
Esther Farrés Gibert

Cap d'Oficina
Rosa Lluis Avellan 
Àrees i serveis de l'IMET
Departament  Funció 
Informació al públic Atenció al taxista i a l'usuari del servei de taxi
Transferències Gestió dels tràmits derivats de la transmissió d'una llicència 
Sancions i denúncies Recepció i tramitació de denúncies d'usuaris amb relació al servei de taxi
Formació Preparació de les proves d'accés a l'activitat del taxi i atenció al futur taxista
Inspecció Vigilància del funcionament del servei de taxi i VTC de carácter urbano a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona
Oficina tècnica Elaboració i avaluació de projectes d'interès per al servei. Autorització de vehicles per a taxi
Mobilitat sostenible Potenciació de canvis d'hàbits en el taxi i aprofitament dels avenços tecnològics i de pràctiques que impulsin la mobilitat sostenible, la seguretat i el respecte al medi ambient
Premsa i comunicació Relació amb els mitjans de comunicació. Representació i gestió dels mitjans de comunicació de l'IMET
Intervenció i comptabilitat Gestió econòmica i financera de l'IMET

 
Organigrama desembre 2021

Contacta amb els diferents departaments de l'IMET