Taxi al dia

L'IMET posa a disposició dels taxistes en actiu l'app "Taxi al dia"

App taxi al dia

Taxi al dia neix amb l'objectiu de mantenir informat el sector sobre aquells esdeveniments que puguin ser interessants per atendre la demanda de taxis, així com sobre aquelles normatives i/o novetats reglamentàries que poden afectar o incidir en l'activitat diària del professional taxista.

L'aplicació Taxi al dia està disponible en les botigues Play Store i Apple Store per als smartphones amb el sistema Android i iOS, respectivament. És totalment gratuïta per als taxistes en actiu i poden baixar-se-la prèvia identificació amb el DNI/NIE i el número de Credencial de taxista. 

Disponible per a Android i iOS
Logo Google play


Accés Taxi al dia